buy.cinselmarket.net, 05/06/2018 tarihli ve 490.05.01.2018.-202091 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişime engellenmiştir.

buy.cinselmarket.net has been blocked by the decision dated 05/06/2018 and numbered 490.05.01.2018.-202091 of Information and Communication Technologies Authority.


http://www.ihbarweb.org.tr